+421 911 069 257  |  Dopytový formulár

Montáž topení a technické informace


Elektrické radiátory EVO lze instalovat dvěma způsoby:

1. Montáž topení na stěnu a napojení prostřednictvím přípojné krabice na elektrický blokovaný okruh 230V

Takto zapojený elektrický radiátor splňuje požadavky pro získání tzv. dvou tarifové sazby s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (sazby D45d, D57d,C45c). Jinými slovy jde o levnější sazbu, kdy platíte za jednu kWh 2,32 Kč s DPH, oproti běžné sazbě za 5,02 Kč s DPH / kWh, když nepoužíváte elektrické vytápění. Levnější sazbu budete mít nejenom pro vytápění, ale i pro provoz celé domácnosti, čili uspoříte další náklady na domácnost.

Povoleno umístit do koupelny, krytí IPX4, dle ČSN 332000-7-701.

Montáž topení na stěnu - vyobrazení postupu 1 – 4

Vyobrazení montáže

2. Volné připojení těles 

Elektrické radiátory EVO jsou na stojanech s odnímatelnými kolečky, je možné je přemisťovat. Mechanický termostat /13A/ mají zabudovaný na sobě v postranní liště a elektrický radiátor lze prostřednictvím zabudovaného kabelu připojit přímo do zásuvky na 230V. Takto zapojené elektrické radiátory lze i přemísťovat. Volná instalace je vhodná i tehdy, když máte již např. hotové kachličky v koupelně a nechcete instalovat elektrický radiátor na zeď, protože na pověšení potřebujete čtyři hmoždinky do zdi a vysekat drážku na elektrický kabel pro termostat.

 • Montáž topení EVO smí provádět pouze odborník (dle vyhl. 50/1978 Sb.).
 • Je třeba respektovat příslušné předpisy pro instalaci (ČSN 332130, ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-525).
 • Topení EVO se nesmí montovat v bezprostřední blízkosti hořlavých látek a v prostorech, pro které neodpovídá krytí přístroje ( krytí IPX4 )
 • Topný akumulační panel je oboustranný, tzn., že zadní i přední strana je stejná. Zařízení pro el. připojení je pod boční lištou panelu. Boční lišta pro připojení je ta, na které jsou nalepeny etikety. Elektrický radiátor instalujte do takové polohy, aby jeho boční lišta s etiketami byla co nejblíže přípojné krabice.
 • Při přímém napojení topení přes přípojnou krabici se do proudového okruhu zabuduje všemi póly odpojitelné oddělovací zařízení (např. stykač) se vzdáleností rozevření kontaktů min. 3 mm.
 • Topné akumulační panely se nesmí umístit před přípojnou krabici či nástěnnou zásuvku.
 • Dodržujte minimální vzdálenost 5 cm mezi horní hranou topení a spodní hranou okenního parapetu a 5 cm mezi spodní hranou topení a podlahou. ( viz. vyobrazení nahoře )
 • Při manipulaci se vyvarujte pádu topení, otřesům, či hrubému zacházení. Topné desky by se hrubým zacházením mohly uvnitř poškodit.

Návod pro připojení elektrického topení EVO® k síti (230V AC)

Je třeba postupovat podle následujících kroků a pomocí vyobrazení viz. níže:

 1. Vyjměte radiátor z obalu a postavte ho.
 2. Poté je potřeba sundat z topení vrchní lištu.  Na obou koncích vrchní lišty je potřeba vsunout prst (ukazováček) mezi horní kryt a postranní lištu a směrem nahoru odklopit horní kryt. Toto opakujte i na druhé straně, až lze zakrytí zvednout.
 3. V tomto stavu proveďte montáž topení na stěnu.
 4. Na té straně, kde má elektrický radiátor štítek, jsou také vývody k zapojení. Povolte šroubek ve vrchní části topení a vysuňte postranní díl směrem dolu.
 5. Již nahoře uvolněný postranní díl úplně odstraňte pohybem směrem dolů. Je zasunutý ještě do krajních lamel topení ve spodní části.
 6. Keramickou svorkovnici z postranního dílu vyjměte.
 7. Zasunutí připojovacího kabelu pro radiátor proveďte podle schématu (řez A-A, otvory pro kabel se nachází dole ve vnitřní straně postranního dílu) a proveďte zapojení kabelu do keramické svorkovnice.
 8. Keramickou svorkovnici zasuňte zpět do postranního dílu a uspořádejte v něm kabely tak, aby nedošlo při zavírání k jejich nežádoucímu skřípnutí.
 9. Postranní díl zasuňte zespodu zpět do lamel a přitiskněte pevně k boku radiátoru a zašroubujte šroubek.
 10. Poté opatrně nasaďte zpět vrchní krycí lištu.
 • Radiátory lze umístit do koupelen, vlhkých a mokrých prostorů, mají krytí IPX4 – chráněno proti stříkající vodě ve všech úhlech
 • Radiátory EVO® mají patent AESA - certifikace 100% bezpečnosti
 • Topení EVO® je certifikováno EZU dle ČSN EN, další certifikáty: TUV, VDE, GS, CE, EMV, +S, ÖVE, NF
 • Montáž topení je nenákladná, jednoduchá a rychlá

  Regulace

  Každá místnost, kde je topení instalováno, musí mít svou regulaci, čili po jednom termostatu. Termostat řídí – zapíná a vypíná přívod proudu do panelu. Pokud bude v jedné místnosti instalováno více topných panelů, jejich provoz řídí pouze jeden termostat.

  Umístění pokojového termostatu:

  Termostat doporučujeme umístit do výšky 1,5 m, minimálně 50 cm vlevo nebo vpravo od zavěšeného topení nebo kamkoli do místnosti mimo míst vystavených přímému slunci. Nedoporučujeme instalovat termostat přímo u dveří z důvodů možných otřesů.

  Typy regulace pro rodinné domy, byty, rekreační objekty, zdravotnická zařízení, památkové budovy, administrativní budovy atd...Inteligentní pokojový termostat xComfort / RF vzdálené ovládání

Jde o inteligentní termostat xComfort od mezinárodního výrobce EATON, instaluje se na zeď nebo volně, není nutný elektrický kabel, funguje bezdrátově a lze jej ovládat mobilním telefonem/tabletem i vzdáleně. Kolečko na termostatu umožňuje rychlou změnu  +-3°C a také přepínač na noční/denní mód. Cena 1.790 Kč bez DPH.

Termostat lze programovat do úplného detailu a přesnosti. Můžete jej i vzdáleně řídit. Např. si zatopte, když jedete domů z dovolené a přivítá vás tak teplo domova. Nevyžaduje GSM (ani placená SIM karta). Zároveň vidíte historii teplot. Na displeji mobilu/tabletu můžete ovládat více topení v domě najednou. Opravdu chytré a úsporné řešení přesného a pohodlného vytápění. A díky 1 chytré řídící jednotce můžete současně přidat ovládání světel, zásuvek, rolet, žaluzií a dalších prvků v inteligentní domácnosti.

Základní technická specifikace
Rozsah řízení teploty:0°C – 40°C
Napájeníbaterie 2x AAA
Řízení:vytápění
Přesnost teploty:ca. 0,1 °C
Obsahuje vlhkoměrmožnost (+400,-)
Krytí / třída isolace:IP20

 

Mechanický pokojový termostat RTR - E 3502/16A

        Jde o mechanický termostat od německého výrobce Eberle , instaluje se na zeď, elektrický kabel je pod omítkou nebo v lištách na omítce. K montáži na omítku je zapotřebí vložit pod termostat ještě instalační rámeček. Termostat komunikuje s GSM modulem. Cena 490 Kč bez DPH.

Základní technická specifikace
Rozsah řízení teploty:5°C – 30°C
Spínavý proud:AC 230V, 16A
Řízení:vytápění / chlazení
Přesnost teploty:ca. + - 0,5 °C
Krytí / třída isolace:IP30/II

 

Digitální pokojový termostat Eberle Instat + 2R7/16A- 2x Baterie, 3R7/16A- Napájecí napětí 230V

Programovatelný pokojový termostat umožňuje nastavit časové úseky(až šest denně) a teploty tak, aby vyhovovaly vašemu životnímu stylu. Po dokončení instalace a zapnutí přístroje si přístroj automaticky nastaví správný čas a v v automatickém režimu provozu bude řídit váš systém vytápění podle předem nastaveného programu 1. Teplota je řízena na základě snímání teploty vzduchu.Přístroj zapne topení, jakmile teplota klesne pod nastavení termostatu, a vypne ho po dosažení nastavené teploty.Přístroje INSTAT+2R7 je programovatelný pokojový termostat s funkcí programování na 7 dnů nebo na dny 5:2. Tento přístroj umožňuje naprogramovat odlišné programy pro pracovní dny a víkendy a také různé naprogramování jednotlivě dnů v týdnu. Digitální termostat nekomunikuje s GSM modulem. Cena 1850 Kč bez DPH

Digitální termostat Eberle Instat + 2R7  a 3R7

 

Základní technická specifikace:
Rozsah řízení teploty:7°C – 32°C
Přesnost teploty:0,1°C
Spínání:AC 230V, 16A
Řízení:vytápění/chlazení
Režim termostatu:prostor
Krytí:IP 30
Napájení:2x1,5(AA)

Termostat EVO® zabudovaný na boku panelu ETER00A1

Programovatelný poloautomatický termostat s možností každodenního útlumu teploty na 7hodin o 4°C (ekonomický). Dodává se včetně přívodního kabelu se zástrčkou. Termostat komunikuje s GSM modulem.  Označení panelu AR.Základní technická specifikace:
Rozsah řízení teploty:5°C – 30°C
Spínavý proud:AC 230V, 13A