+421 911 069 257  |  Dopytový formulár

Návod na obsluhu kúrenia EVO

Uvedenie kúrenia EVO do prevádzky

Uvedenie do prevádzky vykonáte termostatom, ktorý nastavíte na požadovanú teplotu. Optimálne nastavenie teploty je 20-21 stupňov Celzia. Kúrenie EVO pracuje potom úplne automaticky. Keď sa dosiahne nastavenej teploty, prívod el. prúdu do radiátora sa preruší. Radiátor však vyžaruje teplo aj naďalej, tzn. teplo, ktoré je naakumulované v šamotovom jadre. Akonáhle teplota v miestnosti klesne pod nastavenú hodnotu, tak termostat kúrenie opäť zapne. Tento postup sa stále opakuje tak dlho, pokiaľ je kúrenie v prevádzke.

Pre nočnú dobu odporúčame nastaviť termostat na 17-18 stupňov Celzia. Tým spotrebuje radiátor po celú noc menej el. energie a obytný priestor nevychladne. Ráno nastavte termostat znovu na 20 až 21 stupňov. Vaša miestnosť sa opäť rýchlo vyhreje. Ak chcete kúrenie úplne vypnúť, tak nastavte termostat na najnižšiu hodnotu alebo ho úplne vypnite. Toto sa týka mechanických termostatov. Pokiaľ budete používať digitálne termostaty s týždenným programom, dá sa na nich teplotný režim nastaviť bez toho, aby ste museli teplotu ručne znižovať alebo zvyšovať.

Dôležité upozornenie!

Pokiaľ je miestnosť po dlhšiu dobu vychladnutá, potrebuje kúrenie EVO niekoľko hodín pre vyhriatie na požadovanú izbovú teplotu.
Vykurujte preto miestnosti, zvlášť tie, v ktorých sa zdržiavate po celý deň i v noci tak, ako je popísané vyššie. Kúrenie EVO je vďaka svojej kvalite konštruované pre trvalú prevádzku. Jeho dlhá životnosť tým nie je znížená. Nemusíte sa obávať, že náklady na el. energiu budú pri trvalej prevádzke vysoké. Termostat prívod el. prúdu k radiátoru veľmi často preruší, rovnomerné odovzdávanie tepla to však nijak neovplyvní.

  • Radiátor EVO nezakrývajte
  • Zamedzte priamemu kontaktu s tečúcou vodou
  • Pri manipulácii zamedzte pádu a otrasom

Údržba radiátorov EVO

Elektrické akumulačné radiátory EVO nevyžadujú pri dlhšej prevádzke revíziu ani akúkoľvek technickú údržbu.
Pretože sa na nich prevádzkou neprepaľuje prach, tak udržiavať ich povrch čistý je ľahké. Odporúčame k tomuto účelu používať bežné čistiace prostriedky, mimo hrubého piesku. Do vnútornej časti radiátora sa nesmie dostať voda, preto čistite radiátor len vlhkou handričkou. Priestor medzi stenou a radiátorom vyčistíte tak, že odstránite vrchnú lištu radiátora a nadvihnete horné závesné háky. Radiátor tak potom drží len na spodných hákoch a je ho možné pomaly a opatrne odkloniť od steny bez toho, aby sa nejakým spôsobom porušilo el. pripojenie. Odporúčame takto čistiť ešte s ďalšou osobou, ktorá radiátor pridrží, zatiaľ čo Vy vyčistíte zadný priestor.

Bezpečnosť prevádzky kúrenia EVO

Zapínanie a vypínanie prívodu el. prúdu do radiátora EVO riadi izbový termostat. Kedy sa kúrenie zapne a vypne, závisí na tepelných stratách miestnosti a na nastavenej teplote. Pre prípad, že by sa izbový termostat z nejakého dôvodu pokazil, sú v radiátoroch EVO zabudované havarijné termostaty, ktoré zabránia prehriatiu radiátora. V každom radiátore EVO je niekoľko havarijných termostatov. Záleží na tom, aký je radiátor veľký. Sú inštalované po jednom kuse vždy medzi dvojicou šamotových dosiek. Tzn. radiátor, ktorý obsahuje napr. 10 šamotových tehličiek, má 5 havarijných termostatov. Havarijné termostaty vypínajú prívod el. prúdu pri vnútornej teplote radiátora 125°C. Prívod el. prúdu opätovne zapnú až klesne vnútorná teplota radiátora na 35 až 65°C.

To, že nepracuje priestorový termostat spoznáte tak, že radiátor bude mať stále vyššiu teplotu. Uisťujeme Vás, že poruchy na izbových termostatoch sa vyskytujú veľmi ojedinelo. Pokiaľ by sa tak ale aj napriek tomu stalo, tak Váš radiátor sa vďaka zabudovaným havarijným termostatom nikdy neprehreje a nepoškodí.

Elektrické akumulačné radiátory EVO sú úplne bezpečné. Majú patent AESA - 100% ochrana proti prehriatiu a následnému požiaru.

Certifikáty

Radiátory EVO sú certifikované EZU podľa ČSN EN.

Ďalšie certifikáty:
TUV, VDE, GS, CE, EMV, +S, ÖVE, NF

Elektrické akumulačné radiátory EVO je možné umiestniť do kúpeľne, vlhkých a mokrých priestorov.

Majú krytie IPX4 – ochranu proti ostrekovej vode zo všetkých smerov.