+421 911 069 257  |  Dopytový formulár

Údržba radiátorov EVO

Údržba

Elektrické akumulačné radiátory EVO nevyžadujú pri svojej prevádzke žiadne revízie ani akúkoľvek technickú údržbu.
Keďže sa na nich prevádzkou neprepaľuje prach, tak udržiavať ich povrch v čistote je jednoduché. Odporúčame k tomuto účelu používať bežné umývacie prostriedky, okrem hrubého piesku. Do vnútornej časti radiátora sa nesmie dostať voda, preto umývajte radiátor iba vlhkou handričkou. Priestor medzi stenou a radiátorom vyčistite tak, že odstránite vrchnú lištu na radiátore a zdvihnite horné závesné háky. Radiátor potom drží len na spodných hákoch a je možné ho pomaly a opatrne odkloniť od steny bez toho, aby sa nejakým spôsobom porušilo pripojenie.

Odporúčame z dôvodu váhy toto vykonávať ešte s ďalšou osobou, ktorá radiátor pridrží, zatiaľ čo Vy čistíte zadný priestor.