+421 911 069 257  |  Dopytový formulár

Montáž kúrenia a technické informácie

Elektrické radiátory EVO je možné inštalovať dvomi spôsobmi:

1. Montáž radiátorov na stenu a napojenie prostredníctvom prípojnej krabice na elektrický okruh 230V

Takto zapojený elektrický radiátor spĺňa požiadavky pre získanie tzv. dvojtarifnej sadzby s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify po dobu 20 hodín (sadzba D5 v ZSE, SSE alebo VSE). Lacnejšiu sadzbu budete mať nielen pre vykurovanie, ale aj pre prevádzku celej domácnosti, čiže usporíte ďalšie náklady na domácnosť. V prípade malých tepelných strát v objekte sa však sadzba D5 neoplatí a výhodnejšia je štandardná sadzba.

Povolené umiestniť do kúpelne, krytie IPX4.


Montáž radiátorov na stenu - zobrazenie postupu 1 – 4


Zobrazenie montáže

 

2. Voľné pripojenie telies - mobilné kolieska

Elektrické radiátory EVO sú na stojanoch s odnímateľnými kolieskami - je možné ich premiestňovať. Digitálny termostat majú zabudovaný na sebe v postrannej lište a elektrický radiátor je možné prostredníctvom zabudovaného kábla pripojiť priamo do zásuvky na 230V. Takto zapojené elektrické radiátory je možné aj premiestňovať. Táto inštalácia je vhodná aj vtedy, keď máte už napr. hotový obklad v kúpeľni a nechcete inštalovať elektrický radiátor na stenu, pretože na upevnenie radiátora potrebujete štyri hmoždinky do steny a vysekať drážku na elektrický kábel pre termostat.


 • Montáž kúrenia EVO smie robiť len odborník z odboru elektro.
 • Je potrebné rešpektovať príslušné predpisy pre inštaláciu.
 • Kúrenie EVO sa nesmie montovať v bezprostrednej blízkosti horľavých látok a v priestoroch, ktoré nezodpovedajú krytiu radiátora ( krytie IPX4 )
 • Akumulačný panel je obojstranný, tzn., že zadná i predná strana je rovnaká. El. svorkovnica pre el. pripojenie je pod bočnou lištou radiátora. Bočná lišta pre pripojenie je tá, na ktorej sú nalepené etikety. Elektrický radiátor inštalujte do takej polohy, aby jeho bočná lišta s etiketami bola čo najbližšie k el. krabici.
 • Pri priamom napojení kúrenia cez prípojnú krabicu sa do prúdového okruhu zabuduje všetkými pólmi odpojiteľné zariadenie (napr. stykač) so vzdialenosťou otvorenia kontaktov min. 3 mm.
 • Vykurovacie akumulačné panely sa nesmú umiestniť pred el. krabicu či zásuvku.
 • Dodržujte minimálnu vzdialenosť 5 cm medzi hornou hranou radiátora a spodnou hranou okennej parapety a 5 cm medzi spodnou hranou radiátora a podlahou.
 • Pri manipulácii sa vyvarujte pádu radiátora, otrasom, či hrubému zaobchádzaniu. Akumulačné dosky by sa hrubým zaobchádzaním mohli poškodiť.

Návod pre pripojenie elektrických radiátorov EVO k el. sieti (230V)

Je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov a pomocou vyobrazenia nižšie:

 1. Vyberte radiátor z obalu a postavte ho.
 2. Potom je potrebné odmontovať z radiátora vrchnú lištu. Skrutkovačom ľahko stlačte jeden z upevňovacích úchytov, ktorý nájdete na boku vrchnej krycej lišty a miernym tlakom ho vysuňte z výrezu. Toto opakujte i na druhej strane, až pokiaľ je možné vrchnú lištu zdvihnúť.
 3. V tomto stave upevnite radiátor na stenu.
 4. Na tej strane, kde má elektrický radiátor štítok, sú tiež el. vývody k zapojeniu. Úchyty klipsňového dielu ľahko zatlačte a klipsňový diel odstraňte smerom hore.
 5. Uvoľnený postranný diel úplne odstráňte pohybom smerom dole. Je zasunutý ešte do krajných lamiel radiátora v spodnej časti.
 6. Vyberte keramickú svorkovnicu z bočného dielu.
 7. Zasunutie pripojovacieho kábla pre radiátor urobte podľa schémy (rez A-A, otvory pre kábel sa nachádzajú dole vo vnútornej strane bočného dielu) a zapojte kábel do keramickej svorkovnice.
 8. Keramickú svorkovnicu zasuňte späť do bočného dielu a usporiadajte v ňom káble tak, aby nedošlo pri zatváraní k ich nežiadúcemu stlačeniu.
 9. Bočný diel zasuňte zospodu späť do lamiel a pritisknite pevne k boku radiátora a nasaďte späť vrchný klipsňový diel takým spôsobom, aby jeho úchyty úplne zapadly do otvorov bočného dielu.
 10. Potom nasaďte naspäť vrchnú lištu pomocou stlačenia jej úchytov ako na začiatku.
 • Radiátory EVO je možné umiestniť do kúpeľne, vlhkých a mokrých priestorov. Majú krytie IPX4 - ochrana pred ostrekovou vodou zo všetkých smerov.
 • Radiátory EVO majú patent AESA - certifikát 100% bezpečnosti proti prehriatiu a následnemu požiaru.
 • Kúrenie EVO je certifikované EZU podľa ČSN EN a ďalších certifikátov TUV, VDE, GS, CE, EMV, +S, ÖVE, NF.

Montáž radiátorov je nenákladná, jednoduchá a rýchla.


 

Regulácia

Každá miestnosť, kde je inštalované kúrenie EVO, musí mať svoju vlastnú reguláciu - termostat. Termostat riadi – zapína a vypína prívod el. prúdu do radiátora. Je možnosť mať termostat priamo na radiátore alebo môže byť umiestnený na stene. Pokiaľ bude v jednej miestnosti viacero radiátorov EVO, tak ich prevádzku môže riadiť len jeden nástenný termostat.

Umiestnenie izbového termostatu:

Termostat odporúčame umiestniť do výšky 1,2 - 1,5 m, minimálne 50 cm vľavo alebo vpravo od radiátora EVO alebo kamkoľvek do miestnosti (mimo miest vystavených priamemu slnku, zdrojov tepla a prievanu). Neodporúčame inštalovať termostat priamo pri dverách z dôvodu možných otrasov.Vstavaný digitálny termostat zabudovaný na boku radiátora - označenie radiátorov ARD

 

Poloautomatický termostat s možnosťou každodenného útlmu teploty na 7 hodín o 4°C (možnosť zmeniť čas aj teplotu). Dodáva sa vrátane prívodného kábla s vidlicou. Možnosť skalibrovať skutočnú teplotu priestoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitálny nástenný termostat Ti1 - 16A


Vynikajúci dizajn s veľkým dotykovým LCD displejom, relé výstup. Umožňuje nastaviť časové úseky a teplotu tak, aby vyhovovali Vášmu životnému štýlu. Teplota je riadená na základe snímania teploty vzduchu. Termostat zapne kúrenie akonáhle teplota klesne pod nastavenú teplotu a vypne ho po dosiahnutí nastavenej teploty. Možnosť programovania na 7 dní, 5+2 alebo 6+1. Umožňuje naprogramovať odlišné programy pre pracovné dni a víkendy a tiež rôzne naprogramovanie jednotlivých dní v týždni. Funkcia DropUP - pamäť pri výpadku el. prúdu (cca. 7 dní). Bezpečný vďaka použitému materiálu s retardérom horenia. Cena 60,00 € s DPH.Digitálny nástenný WiFi termostat Ti1 WiFi - 16A


Vynikajúci dizajn s veľkým dotykovým LCD displejom, relé výstup. Možnosť nastavenia teploty priamo na termostate alebo na diaľku cez aplikáciu. Pre pripojenie je potrebné mať dostupnú WiFi sieť s frekvenciou 2,4GHz. Umožňuje nastaviť časové úseky a teplotu tak, aby vyhovovali Vášmu životnému štýlu. Teplota je riadená na základe snímania teploty vzduchu. Termostat zapne kúrenie akonáhle teplota klesne pod nastavenú teplotu a vypne ho po dosiahnutí nastavenej teploty. Možnosť programovania na 7 dní, 5+2 alebo 6+1. Umožňuje naprogramovať odlišné programy pre pracovné dni a víkendy a tiež rôzne naprogramovanie jednotlivých dní v týždni. Funkcia DropUP - pamäť pri výpadku el. prúdu (cca. 7 dní). Bezpečný vďaka použitému materiálu s retardérom horenia. Cena 80,00 € s DPH.