+421 911 069 257  |  Dopytový formulár

Montáž kúrenia a technické informácie

Elektrické radiátory EVO je možné inštalovať dvomi spôsobmi:

1. Montáž radiátorov na stenu a napojenie prostredníctvom prípojnej krabice na elektrický blokovaný okruh 230V

Takto zapojený elektrický radiátor spĺňa požiadavky pre získanie tzv. dvojtarifnej sadzby s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify po dobu 20 hodín (sadzba D5 v ZSE, SSE alebo VSE). Inými slovami ide o lacnejšiu sadzbu, kedy platíte za jednu KWh 0,104 € s DPH, oproti bežnej sadzbe za 0,12 € s DPH / KWh v ZSE, keď nepoužívate elektrické vykurovanie. Lacnejšiu sadzbu budete mať nielen pre vykurovanie, ale aj pre prevádzku celej domácnosti, čiže usporíte ďalšie náklady na domácnosť. V prípade malých tepelných strát v objekte sa však sadzba D5 neoplatí a výhodnejšia je štandardná sadzba.

Povolené umiestniť do kúpelne, krytie IPX4.

Montáž radiátorov na stenu - zobrazenie postupu 1 – 4

Zobrazenie montáže

2. Voľné pripojenie telies 

Elektrické radiátory EVO sú na stojanoch s odnímateľnými kolieskami - je možné ich premiestňovať. Mechanický termostat /13A/ majú zabudovaný na sebe v postrannej lište a elektrický radiátor je možné prostredníctvom zabudovaného kábla pripojiť priamo do zásuvky na 230V. Takto zapojené elektrické radiátory je možné aj premiestňovať. Táto inštalácia je vhodná aj vtedy, keď máte už napr. hotový obklad v kúpeľni a nechcete inštalovať elektrický radiátor na stenu, pretože na upevnenie radiátora potrebujete štyri hmoždinky do steny a vysekať drážku na elektrický kábel pre termostat.


 • Montáž kúrenia EVO smie robiť len odborník z odboru elektro.
 • Je potrebné rešpektovať príslušné predpisy pre inštaláciu.
 • Kúrenie EVO sa nesmie montovať v bezprostrednej blízkosti horľavých látok a v priestoroch, ktoré nezodpovedajú krytiu radiátora ( krytie IPX4 )
 • Akumulačný panel je obojstranný, tzn., že zadná i predná strana je rovnaká. El. svorkovnica pre el. pripojenie je pod bočnou lištou radiátora. Bočná lišta pre pripojenie je tá, na ktorej sú nalepené etikety. Elektrický radiátor inštalujte do takej polohy, aby jeho bočná lišta s etiketami bola čo najbližšie k el. krabici.
 • Pri priamom napojení kúrenia cez prípojnú krabicu sa do prúdového okruhu zabuduje všetkými pólmi odpojiteľné zariadenie (napr. stykač) so vzdialenosťou otvorenia kontaktov min. 3 mm.
 • Vykurovacie akumulačné panely sa nesmú umiestniť pred el. krabicu či zásuvku.
 • Dodržujte minimálnu vzdialenosť 5 cm medzi hornou hranou radiátora a spodnou hranou okennej parapety a 5 cm medzi spodnou hranou radiátora a podlahou.
 • Pri manipulácii sa vyvarujte pádu radiátora, otrasom, či hrubému zaobchádzaniu. Akumulačné dosky by sa hrubým zaobchádzaním mohli poškodiť.

Návod pre pripojenie elektrických radiátorov EVO k el. sieti (230V)

Je potrebné postupovať podľa následujúcich krokov a pomocou vyobrazenia nižšie:

 1. Vyberte radiátor z obalu a postavte ho.
 2. Potom je potrebné odmontovať z radiátora vrchnú lištu. Skrutkovačom ľahko stlačte jeden z upevňovacích úchytov, ktorý nájdete na boku vrchnej krycej lišty a miernym tlakom ho vysuňte z výrezu. Toto opakujte i na druhej strane, až pokiaľ je možné vrchnú lištu zdvihnúť.
 3. V tomto stave upevnite radiátor na stenu.
 4. Na tej strane, kde má elektrický radiátor štítok, sú tiež el. vývody k zapojeniu. Úchyty klipsňového dielu ľahko zatlačte a klipsňový diel odstraňte smerom hore.
 5. Uvoľnený postranný diel úplne odstráňte pohybom smerom dole. Je zasunutý ešte do krajných lamiel radiátora v spodnej časti.
 6. Vyberte keramickú svorkovnicu z bočného dielu.
 7. Zasunutie pripojovacieho kábla pre radiátor urobte podľa schémy (rez A-A, otvory pre kábel sa nachádzajú dole vo vnútornej strane bočného dielu) a zapojte kábel do keramickej svorkovnice.
 8. Keramickú svorkovnicu zasuňte späť do bočného dielu a usporiadajte v ňom káble tak, aby nedošlo pri zatváraní k ich nežiadúcemu stlačeniu.
 9. Bočný diel zasuňte zospodu späť do lamiel a pritisknite pevne k boku radiátora a nasaďte späť vrchný klipsňový diel takým spôsobom, aby jeho úchyty úplne zapadly do otvorov bočného dielu.
 10. Potom nasaďte naspäť vrchnú lištu pomocou stlačenia jej úchytov ako na začiatku.
 • Radiátory EVO je možné umiestniť do kúpeľne, vlhkých a mokrých priestorov. Majú krytie IPX4 - ochrana pred ostrekovou vodou zo všetkých smerov.
 • Radiátory EVO majú patent AESA - certifikát 100% bezpečnosti proti prehriatiu a následnemu požiaru.
 • Kúrenie EVO je certifikované EZU podľa ČSN EN a ďalších certifikátov TUV, VDE, GS, CE, EMV, +S, ÖVE, NF.
 • Montáž radiátorov je nenákladná, jednoduchá a rýchla.

  Regulácia

  Každá miestnosť, kde je inštalované kúrenie EVO, musí mať svoju vlastnú reguláciu - termostat. Termostat riadi – zapína a vypína prívod el. prúdu do radiátora. Pokiaľ bude v jednej miestnosti viacero radiátorov EVO, tak ich prevádzku riadi len jeden termostat.

  Umiestnenie izbového termostatu:

  Termostat odporúčame umiestniť do výšky 1,2 - 1,5 m, minimálne 50 cm vľavo alebo vpravo od radiátora EVO alebo kamkoľvek do miestnosti (mimo miest vystavených priamemu slnku, zdrojov tepla a prievanu). Neodporúčame inštalovať termostat priamo pri dverách z dôvodu možných otrasov.


Mechanický izbový termostat RTR - E 3502/16A

        Mechanický termostat od nemeckého výrobcu Eberle. Inštaluje sa na stenu, elektrický kábel je pod omietkou alebo v lištách na omietke. K montáži na omietku je potrebné vložit pod termostat ešte instalačný rámik. Cena 24,00 € s DPH.

Základná technická špecifikácia
Rozsah riadenia teploty:5°C – 30°C
Spínaný prúd:AC 230V, 16A
Riadenie:vykurovanie / chladenie
Presnosť teploty:cca. + - 0,5 °C
Krytie / trieda izolácie:IP30/II

 

Digitálny izbový termostat Eberle Instat + 2R7/16A

Programovateľný izbový termostat umožňuje nastaviť časové úseky(až šesť denne) a teplotu tak, aby vyhovovali Vášmu životnému štýlu. Po dokončení inštalácie a zapnutí termostatu si nastaví sám správny čas a v automatickom režime prevádzky bude riadiť Váš systém vykurovania podľa vopred nastaveného programu 1. Teplota je riadená na základe snímania teploty vzduchu. Prístroj zapne kúrenie akonáhle teplota klesne pod nastavenú teplotu a vypne ho po dosiahnutí nastavenej teploty. Termostat INSTAT+2R7 je programovateľný izbový termostat s funkciou programovania na 7 dní alebo na dni 5+2. Umožňuje naprogramovať odlišné programy pre pracovné dni a víkendy a tiež rôzne naprogramovanie jednotlivých dní v týždni. Cena 78,00 € s DPH

 

 

Základná technická špecifikácia:
Rozsah riadenia teploty:7°C – 32°C
Presnosť teploty:0,1°C
Spínaný prúd:AC 230V, 16A
Riadenie:vykurovanie/chladenie
Režim termostatu:priestorová teplota
Krytie:IP 30
  

Termostat zabudovaný na boku radiátora ETER00A1 - vstavaný

Programovateľný poloautomatický termostat s možnosťou každodenného útlmu teploty na 7hodin o 4°C (ekonomický). Dodáva sa vrátane prívodného kábla s vidlicou. Označenie radiátorov AR.Základná technická špecifikácia:
Rozsah riadenia teploty:5°C – 30°C
Spínaný prúd:AC 230V, 13A