+421 911 069 257  |  Dopytový formulár

Ako sa správa kúrenie EVO v prevádzke

Ako sa správa kúrenie EVO v prevádzke?

Radiátory a termostaty Vám nainštaluje elektrikár na samostatný elektrický okruh 230V. Po odbornom zapojení radiátorov, ktorých činnosť riadi v miestnosti priestorový termostat, pracuje akumulačné šamotové kúrenie úplne automaticky. Keď sa dosiahne nastavená teplota, prívod elektrického prúdu do kúrenia sa preruší. Kúrenie však vyžaruje teplo naďalej, tzn. teplo, ktoré bolo naakumulované v šamotových akumulačných doskách (EVOLIT). Akonáhle teplota v miestnosti poklesne o 0,5°C, termostat akumulačné kúrenie opäť zapne. Tento postup sa neustále opakuje.

Ako sa správa akumulačné kúrenie EVO, keď je miestnosť veľmi studená?

Pokiaľ je miestnosť vychladnutá, pretože ste v nej nejakú dobu nekúrili a nastavíte termostat na požadovanú vyššiu teplotu, akumulačné kúrenie kúri bez prerušenia tak dlho, pokiaľ nebude Vami nastavená teplota v miestnosti dosiahnutá.
Presnejšie:
Izba -  20 m2, výška stropu 2,5 m, priemerne zateplený, v izbe je nainštalovaný jeden akumulačný radiátor EVO s výkonom 2000W a izbový termostat.
Termostat je vypnutý, akumulačný radiátor je studený, vo vychladnutej miestnosti je 10°C. Termostat nastavíte na 20°C, ktorý ihneď zopne prívod elektrického prúdu do radiátora, ktorý sa do 8 až 12 minút zahreje na plnú prevádzkovú teplotu a začína zároveň ohrievať vzduch a predmety v miestnosti. Radiátor kúri bez prerušenia ďalej, pokiaľ nedosiahne teplota vzduchu v miestnosti 20°C, ktorú ste si na termostate nastavili. Akonáhle sa dosiahne nastavenej teploty, tak sa prívod el. energie do radiátora EVO preruší, teplo z akumulačnej časti radiátora EVO však naďalej vyžaruje do priestoru. Tento postup sa následne opakuje podľa požiadaviek nastavenia teploty na termostate.

A ako sa chová akumulačné kúrenie EVO ďalej, keď je už Vaša miestnosť zohriatá?

Vykurovací panel s termostatom už len udržuje v miestnosti Vami nastavenú teplotu a to tým spôsobom, že termostat striedavo vypína a zapína prívod el. prúdu do panela.
Teplota v miestnosti zostáva stabilná. Doba zopnutia a vypnutia je závislá na zateplení, na nastavenej teplote a tiež na tom, či napr. otvoríte okno alebo nie.

Presnejšie:

Izba - 20 m2, výška stropu 2,5m, priemerne zateplený, v izbe je nainštalovaný jeden akumulačný radiátor EVO s výkonom 2000W a izbový termostat. Akonáhle teplota vzduchu klesne na 19,5°C, termostat prívod el. prúdu do kúrenia zopne na dobu cca. 8 až 12 minút, akumulačný radiátor sa doakumuluje /dohreje/, teplota v miestnosti sa zvýši na 20,5°C, termostat prívod el. prúdu do kúrenia zase preruší na tak dlho, pokiaľ teplota vzduchu v miestnosti opäť neklesne na 19,5°C . Doba vypnutia trvá 30 až 40 minút. Čím je izba lepšie zateplená, tým je doba vypnutia dlhšia a doba zapnutia kratšia, čiže viac ušetríte. V tejto dobe, kedy je do kúrenia prerušený prívod elektrickej energie, sála radiátor teplo naďalej. Je to teplo, ktoré do neho bolo naakumulované. Tento postup sa stále dookola opakuje.
Pre nočnú dobu doporučujeme nastaviť termostat na nižšiu teplotu a to je maximálne o 4°C. Odporúčame však 2-3°C. Tým spotrebuje radiátor za noc menej el. energie a obytný priestor úplne nevychladne. Ráno sa nastaví termostat znovu na pôvodnú teplotu a miestnosť sa opäť rýchle zohreje. Toto sa týka termostatov mechanických. Pokiaľ budete používať digitálne termostaty s týždenným programom, dá sa na nich teplotný režim nastaviť bez toho, aby ste museli teplotu ručne znižovať alebo navyšovať.

Je vhodné vykurovať priestory, v ktorých sa často zdržujete tak, ako je popísané vyššie. Akumulačné šamotové kúrenie je vďaka svojej kvalite konštruované pre trvalú prevádzku a jeho dlhá životnosť tým nie je znížená. Nemusíte sa obávať, že náklady na elektrickú energiu budú pri trvalej prevádzke príliš vysoké. Termostatickým ovládaním sa prívod el. prúdu k radiátoru veľmi často preruší, rovnomerné vydávanie tepla to však neovplyvní.


S kúrením EVO budete mať stabilnú teplotu v miestnosti. Nebude Vám zima od nôh! Rozdiel medzi teplotou vzduchu pri strope a teplotou vzduchu pri podlahe je len 2-3°C.